ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு

•    ஊராட்;சி – பெயர்:   காமாட்சிபுரம்
•    ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்:

பெயர்

பொறுப்பு

பி.சொக்கர் செல்வம்

தலைவர்

எம்.செல்வி

உபதலைவர்

செல்வராணி

1 வது வார்டு உறுப்பினர்

பால்சாமி

2 வது வார்டு உறுபபினர்

விஜயா

3 வது வார்டு உறுபபினர்

முருகன்

4 வது வார்டு உறுபபினர்

மல்லிகா

6 வது வார்டு உறுபபினர்

காளையன்

7 வது வார்டு உறுபபினர்

நாகபாண்டியன்

8 வது வார்டு உறுபபினர்

அய்யனார்

9 வது வார்டு உறுபபினர்

•    ஊராட்;சி பணியாளர் விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

சி.பன்னீர்செல்வம் OHT இயக்குனர்
ஆர்.வேல்முருகபாண்டியன்

OHT இயக்குனர்

கே.மாசாணமுத்து

OHT இயக்குனர்

எம்.வேலு

OHT இயக்குனர்

பி.முருகேசன்

OHT இயக்குனர்

எம்.குட்டியான்

OHT இயக்குனர்

எல்.ராமராஜ் துப்புரவு பணியாளர்
எல்.சுருளிவேல்

துப்புரவு பணியாளர்

பி.பன்னீர்செல்வம் ஊராட்சி செயலர்

• முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்: சர்ச் தெரு, காமாட்சிபுரம் ,
04546-247031
• ஒன்றியம்: சின்னமனூர்
• தாலுகா: உத்தமபாளையம்• மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகம்:
• மாவட்ட ஆட்சியர்
• தகவல் சேகரிக்கும் தொண்டு நிறுவனம் பெயர்:
• தகவல் சேகரிக்கும் நபர் பெயர்:

ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு

•    ஊராட்;சி – பெயர்:   காமாட்சிபுரம்
•    ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்:

பெயர்

பொறுப்பு

பி.சொக்கர் செல்வம்

தலைவர்

எம்.செல்வி

உபதலைவர்

செல்வராணி

1 வது வார்டு உறுப்பினர்

பால்சாமி

2 வது வார்டு உறுபபினர்

விஜயா

3 வது வார்டு உறுபபினர்

முருகன்

4 வது வார்டு உறுபபினர்

மல்லிகா

6 வது வார்டு உறுபபினர்

காளையன்

7 வது வார்டு உறுபபினர்

நாகபாண்டியன்

8 வது வார்டு உறுபபினர்

அய்யனார்

9 வது வார்டு உறுபபினர்

•    ஊராட்;சி பணியாளர் விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

சி.பன்னீர்செல்வம் OHT இயக்குனர்
ஆர்.வேல்முருகபாண்டியன்

OHT இயக்குனர்

கே.மாசாணமுத்து

OHT இயக்குனர்

எம்.வேலு

OHT இயக்குனர்

பி.முருகேசன்

OHT இயக்குனர்

எம்.குட்டியான்

OHT இயக்குனர்

எல்.ராமராஜ் துப்புரவு பணியாளர்
எல்.சுருளிவேல்

துப்புரவு பணியாளர்

பி.பன்னீர்செல்வம் ஊராட்சி செயலர்

• முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்: சர்ச் தெரு, காமாட்சிபுரம் ,
04546-247031
• ஒன்றியம்: சின்னமனூர்
• தாலுகா: உத்தமபாளையம்• மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகம்:
• மாவட்ட ஆட்சியர்
• தகவல் சேகரிக்கும் தொண்டு நிறுவனம் பெயர்:
• தகவல் சேகரிக்கும் நபர் பெயர்: